ماه و ماهیان حوض

آثار محمد قلی نسب

» دوباره ماهی قرمز نیامده جان داد :: ۱٧ اسفند ۱۳٩٥
» صبح برفی :: ٤ آذر ۱۳٩٥
» از خودم بی خبرم :: ۱٤ آبان ۱۳٩٥
» لبخند تو از اول پاییز، بهار است :: ۱ مهر ۱۳٩٥
» بیگانه من بودم! :: ٧ اردیبهشت ۱۳٩٥
» تو سر تر از همه ی روسری به سرهایی :: ۱ اسفند ۱۳٩٤
» یک در میان :: ٢٥ اسفند ۱۳٩٢
» پای حوض :: ٢ مهر ۱۳٩۳
» چند رباعی: «تنهایی» :: ٦ بهمن ۱۳٩٤
» تنها امید عاشق دیوانه آرزوست! :: ۸ دی ۱۳٩٤
» سلامتی :: ٥ آذر ۱۳٩٤
» نه! :: ۱۳ آبان ۱۳٩٤
» رباعی :: ۸ مهر ۱۳٩٤
» بوسه یعنی ادامه ی باران... :: ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
» ... :: ٥ خرداد ۱۳٩٤
» ... :: ۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ... :: ٢ فروردین ۱۳٩٤
» شعر کوتاه :: ٢٦ آبان ۱۳٩٢
» قابل هدایت نیست :: ۱۳ اسفند ۱۳٩۳
» استفراغ :: ٧ اسفند ۱۳٩۳
» ... :: ٢٦ بهمن ۱۳٩۳
» دیوار :: ۱۸ بهمن ۱۳٩۳
» دَوَران :: ۱۳ بهمن ۱۳٩۳
» زندگی نام دیگر مرگ است! :: ۸ بهمن ۱۳٩۳
» وای اگر دکمه به دکمه بپرم از خوابم...! :: ۳ بهمن ۱۳٩۳
» تو جانِ جانِ منی... جانِ جانِ جانِ منی :: ٢٧ دی ۱۳٩۳
» قصه بر عکس شده :: ۱۳ دی ۱۳٩۳
» مال خودت باشد! :: ٧ دی ۱۳٩۳
» سه پاره : «ماهیان را خدا بیامرزد» :: ۱٠ شهریور ۱۳٩۳
» زوزه :: ۳ شهریور ۱۳٩۳
» آهنگ لحظه :: ۱٧ خرداد ۱۳٩۳
» مصاحبه + چند شعر کوتاه از کتاب «ماه و ماهیان حوض» :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» مجموعه شعر «ماه و ماهیان حوض»، نمایشگاه کتاب 93، نشر نون :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» سال اسب :: ٧ فروردین ۱۳٩۳
» به سر زندگیم چی اومد؟ :: ۱ فروردین ۱۳٩۳
» ... :: ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» پشت بعضی ریش ها... :: ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
» سقوط :: ٥ بهمن ۱۳٩٢
» ... :: ۳ بهمن ۱۳٩٢
» از دست زندگی به کجا می توان گریخت؟ :: ٢۸ دی ۱۳٩٢
» بدون تعبیر :: ٢٧ دی ۱۳٩٢
» شعرِ انتظار :: ٢٥ دی ۱۳٩٢
» نمی خواهد :: ٤ دی ۱۳٩٢
» بغض کهنه :: ۱٦ آذر ۱۳٩٢
» ظهور :: ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» نرسیدم :: ٢٧ مهر ۱۳٩٢
» نوش آباد :: ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» همیشه منتظر آنکه دوست داری باش! :: ٢۳ امرداد ۱۳٩٢


Design By : Pichak